Na kromje sprjewineho města ducy

pjatk, 30. septembera 2022
artikl hódnoćić
(1 )
Po puću w Třělanach wuhladamy tójšto rjanych motiwow, přez kotrež so wóčko dźěsća, kaž tež dorosćeneho wjeseli. Při tym storčimy přeco zaso na rěčku Albrechtowku, kotraž wužórli so pola hory Čornoboha. Što drje wy při tutym pućowanju wuhladaće?SN/Hanka Šěnec (5), Božena Šimanec Po puću w Třělanach wuhladamy tójšto rjanych motiwow, přez kotrež so wóčko dźěsća, kaž tež dorosćeneho wjeseli. Při tym storčimy přeco zaso na rěčku Albrechtowku, kotraž wužórli so pola hory Čornoboha. Što drje wy při tutym pućowanju wuhladaće?SN/Hanka Šěnec (5), Božena Šimanec

Po něhdźe 3,5 kilometrach mjez sydlišćom, lěsom a łuku dožiwja pućowar wotměnjawu šćežku

„Raz, dwaj, tři – wzmi sej kij“ – z kijemi abo na wozyčku dźěći štyrikilometrowske pućowanje lochko zmištruja.Nóžkujo po slědach bywšeje železniskeje čaryTřělany maja dołhe a najebać bliskosć k městu samostatne stawizny. Hakle 1913 bu wjes Budyšinej při­rjadowana. Tež w serbskich powěsćach je wjes swoje mjeno zwěčniła: hober Sprjewnik, kiž chcyše kłok a prok, kotrež běchu ­stari Serbja jemu zdźěłali, raz wuspytać, třěli kłok daloko na juh. A městno, z kotrehož bě třělił, rěka dźensa hišće Třělany.
Připódla
W 2020 naćisnjenym koncepće města Budyšina za zelenišća a swo­bodne přestrjenje je předwidźane, zo so wokomiknje tróšku zanjechana kónčina něhdyšeje železnicy jako zelene pasmo nahódnoći. Tak chcedźa je mjez druhim bliskowočerstwjenišću Sprjewineho doła při­zamknyć a kolesowarjam zwonka abo na kromje města zdobom wěsty a přijomny puć skićić.
Připódla

Myslimy-li na pućowanja, jewja so w myslach hnydom hory, doły abo łuki. Na kóždy pad njeskónčna při­roda.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) dalši wobraz (2)
dalši wobraz (3) Zadni móst železnica hač do dźensni šeho wužiwa, prědni pak hišće ženje.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND