Wiki z nowym fokusom

pjatk, 10. měrca 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Hesło Mjezynarodnych turistiskich wikow w Berlinje (ITB) „Witaj wróćo, swěće“ cyłkownu naladu na zarjadowanju derje charakterizowaše. Po dwěmaj lětomaj přestawki korony dla běchu wšitcy wobdźělnicy zbožowni so zaso „live“ zetkać móc. Hesło Mjezynarodnych turistiskich wikow w Berlinje (ITB) „Witaj wróćo, swěće“ cyłkownu naladu na zarjadowanju derje charakterizowaše. Po dwěmaj lětomaj přestawki korony dla běchu wšitcy wobdźělnicy zbožowni so zaso „live“ zetkać móc.

Wot lětušeho je ITB jenož hišće fachowemu publikumej přistupna

Njepowalny optimizm Ukrainjenjo tež tu na wikach zwuraznichu.

Najwjetša nowostka na Berlinskej ITB drje běše jeje nowy koncept: Porno zańdźenosći je wona wot lětušeho jenož hišće fachowemu publikumej wotewrjena. Abo, kaž to organizatorojo wopisachu: „ITB zjednoći swoje mocy do přichoda a so ­nimo na wustajace předewzaća bjezwu­wzaćnje na swojich fachowych wopytowarjow koncentruje: nakupowarjow a zastupjerjow medijow.“ Z tym su zdobom tež rozměr wikow pomjeńšili. Zwjazkowe kraje kaž Badensko-Württembergska, Mecklenburgsko-Předpomorska, Sewjerorynsko-Westfalska abo Durinska wzdachu so swójskich stejnišćow – prezen­towachu pak so město toho na zhro­madnym městnje Němskeje centrale za turizm.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Wosebje w halach arabskich krajow wuhladachmy na wulkomyslnych płoninach wulke mnóstwa zetkawanskich „businessowych boksow“.Milan Pawlik
dalši wobraz (2) Georgiska, lětuši hóstny kraj Berlinskeje ITB, prezentowaše wšelake stare rjemjesła, kotrež wosebje spěchuje. Tu předstaji wuměłc techniku bronzowanja.
dalši wobraz (3) Iniciatiwa „Deportaciski alarm“ wuži forum wikow, zo by na masowe wupokazanja migrantow kaž tež na tym wobdźělene lětanske linije skedźbniła.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND