Čuje so do „serbskeje swójby“ přiwzaty

pjatk, 08. septembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )
78lětny Dieter Wendisch w swojim studiju na Kamjentnej w Budyšinje zhladuje na 60lětne skutkowanje na dobro reje. Wón smě na dźěła- a dožiwjenjowpołne žiwjenje a na najwšelakoriše wuspěchi pokazać. 78lětny Dieter Wendisch w swojim studiju na Kamjentnej w Budyšinje zhladuje na 60lětne skutkowanje na dobro reje. Wón smě na dźěła- a dožiwjenjowpołne žiwjenje a na najwšelakoriše wuspěchi pokazać.

Dieter Wendisch – baletny wučer, nazwučowar a choreograf – zhladuje na 60lětny jewišćowy jubilej

Na lětušim Mjezynarodnym folklornym festiwalu „Łužica“ w Chrósćicach su jeho rejwarki a rejwarjo Smjerdźečanskeho rejwanskeho ansambla na cyle wosebite wašnje počesćili – Dietera Wendischa – a su so jemu zjawnje za wjelelětnu prócu jako nazwučowar, choreograf a přećel dźakowali. Hibićiwy a agilny muž z Budyšina swjeći lětsa swój 60. jewišćowy jubilej a budźe klětu 80 lět. Wón smě na dźěła- a dožiwjenjowpołne žiwjenje zhladować. Narodźił je so Dieter Wendisch 2. oktobra 1944 w Großenhainje. Wu­chodźiwši tam 10. lětnik tehdyšeje polytechniskeje wyšeje šule poda so wón na studij wuměłstwoweje reje a rejwanskeje pedagogiki do šule sławneje Gret Palucca w Drježdźanach. Při tym dyrbješe z tym žiwy być, zo njeběchu swójbni runjewon zahorjeni. Jako dźiwadźelnika abo hudźbnika bychu sej syna hišće někak předstajić móhli, ale jako rejwarja?

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Lětdźesatki kruće zwjazany je Dieter Wendisch jako nazwučowar a choreograf z rejwarkami a rejwarjemi Smjerdźečanskeho serbskeho rejwanskeho ansambla
dalši wobraz (2) Dźowka Constanze, dotal rejwarka Serbskeho ludoweho ansambla a wukubłana rejwanska pedago gowka, je Dieterej Wendischej w rejwanskim studiju ze spušćomnej pomocu.
dalši wobraz (3) Tež ze swojimi 78 lětami je Dieter Wendisch hibićiwy a agilny baletny wučer, kiž móže ze 60 lět powołanskich nazhonjenjow čerpać. Maćij Bulank
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND