Eksperimentować, wužadować a prowokować

pjatk, 01. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Skupina Jacke Schwarz Banda, zdźěla podpěrana wot Geigerzählera jako hóstneho huslerja, předstaji nimo aktualnych swójskich spěwow tačele „Witaj“ tež staršej hitaj kapały Čorna KruŠwa. Skupina Jacke Schwarz Banda, zdźěla podpěrana wot Geigerzählera jako hóstneho huslerja, předstaji nimo aktualnych swójskich spěwow tačele „Witaj“ tež staršej hitaj kapały Čorna KruŠwa.

Prěni festiwal SubSorb z kaleidoskopom fasetow „serbskeje subkultury“ dohromady něhdźe 400 wopytowarjow přiwabił

Syman Deleńk prezentowaše, rozłožujo wotpowědnu techniku, cyle swojoraznu wersiju serbskeje hymny.Luka Golinski, Karolin Schneider, Rahel Zelnakec a Hella Stoletzki (wotlěwa) z Kolektiwa Wakuum. Foto: Katrin Demczenko

Pokazać, zo je „serbska kultura wjace hač ryzy folklora“, bě zaměr prěnjeho festiwala SubSorb, kotryž je so wot 19. do 21. januara we Wojerowskej Kulturnej fabrice (Kufa) wotměł. Zarjadowanje je Daniel Häfner ze swojej Strategiskej poradźowarnju na nastork wjacorych wuměłcow, towarstwow a iniciatiwow koordinował. Program zarjadowanja wopřijimaše koncerty, dźěłarnički, předstajenja filmow a rozmołwne koła kaž tež wustajeńcu a na fasadu Kufa projicěrowanu widejowu instalaciju.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Dźěłarnička Jana Lorenca (za tastaturu) z Kolektiwa Ectoplastic wěnowaše so prašenju „Kak serbsku drastu digitalizować?“
dalši wobraz (2) Rapper STOI, Christin Muschter a Johann (wotlěwa) zahorichu publikum z delnjoserbskim hiphopom a hypnotiskim dubom. Bosćan Nawka (7)
dalši wobraz (3) Izabela Kałduńska na huslach a spěwarka Walburga Wałdźic wobrubištej wernisažu wustajeńcy „Pód kóžu“ kaž tež předpremjeru filma „Pola nas rěka wona Hanka“.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND