Dwě kulturje w jednej swójbje

pjatk, 05. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Petr Pánek, jeho mandźelska Žaneta a jeju syn Joachym bydla zhromadnje z wjacorymi psami a kóčkami we wili něhdyšeho fabrikanta w čěskich Mikulášovicach. Wonaj staj do imobilije inwestowałoj, tak zo su do domskeho dalše swójby zaćahnyli. Jedna z wosebitosćow jeju partnerstwa je jeju pochad.  Foto: Milenka Rječcyna Petr Pánek, jeho mandźelska Žaneta a jeju syn Joachym bydla zhromadnje z wjacorymi psami a kóčkami we wili něhdyšeho fabrikanta w čěskich Mikulášovicach. Wonaj staj do imobilije inwestowałoj, tak zo su do domskeho dalše swójby zaćahnyli. Jedna z wosebitosćow jeju partnerstwa je jeju pochad. Foto: Milenka Rječcyna

Partneraj, pochadźacaj z rozdźělneju kulturow, twaritaj sej hnězdo we wili fabrikanta

Cyle na kóncu přewšo dołheje wsy Mikulášovice w susodnej Čěskej wotboči mólička ­šćežka doprawa. Na samym kóncu je wulka ležownosć. Tamnišu wilu něhdyšeho ­fabrikanta wobnowitaj Petr Pánek a jeho mandźelska Žaneta. Pozdźišo maja pódlanske twarjenja sćěhować. Zhromadnje ze synom Joachymom tworitaj cyle wosebity cyłk. ­Milenka Rječcyna je swójbu ­wopytała.

Kak dóstanje so młoda swójba do imobilije, kotraž wobsedźerja wužaduje?

Ž. Páneková: Wědźach, zo ma Petr wotpohlad, sem ćahnyć. Ja pak to najprjedy chcyła njejsym. Pochadźam ze wsy Horní Poustevna. Tam pak bydla jenož hišće stari ludźo, młodźi woteńdu. Něhdźe 300 wobydlerjow we wsy hišće je. Tuž, što wo to? Słušamoj hromadźe. A mjeztym sym so na to zwučiła.

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND