Hdyž klanki a historiske fota serbsce rěča

pjatk, 05. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Předsydka towarstwa Ptačečanska šulska a domizniska stwa Martina Pečikowa (naprawo) wjeseli so nad podpěrje rěčneje motiwatorki Domowiny Marije Šołćic. Andreas Kirschke Předsydka towarstwa Ptačečanska šulska a domizniska stwa Martina Pečikowa (naprawo) wjeseli so nad podpěrje rěčneje motiwatorki Domowiny Marije Šołćic. Andreas Kirschke

W Ptačečanskej šulskej a domizniskej stwě je wosebity poskitk wopytowarjam spřihotowany

„Ja rěkam Hanka“ postrowi klanka w narodnej drasće hosći hnydom při zachodźe do šulskeje stwy w Ptačečanskim domizniskim muzeju. Bjezposrědnje pódla njeje sedźi Karla. To je klanka, zdrasćena kaž młody pioněr. Klanka Marta ma serbsku dźěłansku narodnu drastu zwoblěkanu. Marta sunje wozyčk, w kotrymž sedźi klanka Pawlina. Pódla ansambla steji Marja, kotraž ma tohorunja serbsku dźěłansku drastu zwoblěkanu. W tajkej chodźachu prjedy mjez druhim na polo dźěłać. „Cyłkownje dźewjeć stacijow, kotrež hodźa so z pomocu BOOKii-pisaka wotwołać, je w šulskej stwě, dźesać stacijow je w drastowej stwičce zarjadowane“, Martina Pečikowa rozjasni. Wona předsydari wot lěta 2011 wobstejacemu towarstwu Šulska a domizniska stwa ­Ptačecy. „Tak móža sej wopytowarjo samostatnje, indiwidualnje, dokładnje a wobšěrnje wobsahi wotkrywać.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Přitulne městno w Ptačecach je bjezdwěla Šulska a domizniska stwa. Spočatk apryla je tamniše towarstwo oficialnje sezonu zahajiło.
dalši wobraz (2) Zakład za nowy digitalny poskitk w muzeju je system BOOKii.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND