aktiwnje po přirodźe

pjatk, 05. julija 2024
artikl hódnoćić
(0 )
fota: nowinske fota, sn/bojan benić (1)

Nochce-li so wam po skaliznach z pěskowca krosnować, potom je snano tež pućowanje ideja. Centrum narodneho parka ­Sakska Šwica poskićuje nimo zajimaweje wustajeńcy tež přihotowane a moderěrowane pućowanja. Ale tež jako mała abo wjetša skupinka móžeće sej rjane formacije kamjenjow sami wotkryć. Doporučamy wam za to app Komoot, na ­kotrejž mnohe rjane ruty namakaće.

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND