Młodźi awtorojo pod lupu (wzaći)

pjatk, 20. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Paternoster 7 w Ludowym nakładnistwje Domowina wušoł

Mjeztym hižo sedma zběrka tekstow młodych awtorow Paternoster, kotraž je spočatk decembra w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła, skići wospjet zajimawy kaž tež wjele lubjacy zarys tworjenja serbskeho pisaceho dorosta. W sydom tematisce, to pak njedogmatisce, potajkim skerje njekruće rjadowanych wotrězkach namaka so někotražkuli wuměłska chłóšćenka načasneje lyriki a krótkoprozy.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Ilustracija: Luiza Fryčec
dalši wobraz (2) Ilustracija: Maja Žurec
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND