Tajki projekt njebybjez prócy móžny był

pjatk, 28. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Komponist Jan Cyž wjeseli so na předstajenje oratorija „Serbske jutry“ w Drježdźanach a Budyšinje.  Foto: Alfons Wićaz Komponist Jan Cyž wjeseli so na předstajenje oratorija „Serbske jutry“ w Drježdźanach a Budyšinje. Foto: Alfons Wićaz

Rozmołwa z Budyskim komponistom Janom Cyžom

Oratorij „Serbske jutry“ po libreće Chrysty Meškankoweje a hudźbje Jana Cyža zaklinči 6. a 7. meje w Drježdźanach a Budyšinje. Wo přihotach na tónle kulturny podawk a wo twórbje samej je so Alfons Wićaz z komponistom Janom Cyžom rozmołwjał.

Oratorij „Serbske jutry“ měješe hižo lěta 2013 prapremjeru w Chrósćicach. Z kotrymi začućemi sće tehdy předstajenje swo­jeje hudźbneje twórby přijał?

J. Cyž: Je cyle derje, hdyž ju zaso raz słyšu. Libreto Chrysty Meškankoweje je mje­ k tomu pohnuł, zo móžach wše­lake hudźbne srědki zasadźić. Tak móžach zdźěla tež akustisku kolažu sobu zatwarić, w dźělu, w kotrymž so křižerjo jewja. Na druhich płoninach, kaž na přikład w recitatiwach – to rěka, na listy Alojsa Andrickeho –, móžu zaso elementy načasneje komorneje hudźby nało­žować, zo bych tak wěstu barbu docpěł a zo by so dramaturgija podšmórnyła.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND