„W oratoriju ‚Hrodźišćo‘dźe wo naše korjenje“

pjatk, 15. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Kaž w spěwje „klawěr–brewěr“ na tekst Hrjehorja Nawki wopisowane, je klawěr komponistej a spěwarjej Měrćinej Weclichej žiwjenski  eliksěr. Najradšo hraje Pančičan na Försterec klawěrje z Lubijskeje swětoznateje manufaktury. Foto:  SN/Maćij Bulank Kaž w spěwje „klawěr–brewěr“ na tekst Hrjehorja Nawki wopisowane, je klawěr komponistej a spěwarjej Měrćinej Weclichej žiwjenski eliksěr. Najradšo hraje Pančičan na Försterec klawěrje z Lubijskeje swětoznateje manufaktury. Foto: SN/Maćij Bulank

Rozmołwa ze serbskim hudźbnikom, spěwarjom, komponistom a producentom Měrćinom Weclichom

Tekst a hudźba Měrćin Weclich

Hdyž wěje wětřik napřemo

a wozyba ći mjezwočo,

to zymne je a struchłe wšo.

Njeboj so a stup napřećo!

Praj, štó sym ja!

Praj, štó sy ty!

Praj, štó smy my!

Haj, štó smy my?

To prašenje je čłowjeske

při pytanju identity.

A při sebi, to pytnu ja,

mi wětr dušu wohrěwa,

hdyž wěm, što darić mam,

prjed hač čas zabiwam.

(nowy spěw serbskeho komponista)


Praj, štó sym ja

Twórby serbskeho komponista, spěwarja a producenta Měrćina Weclicha su mjez staršimi kaž tež młodymi ludźimi w Serbach woblubowane. Alfons Wićaz je so z hudźbnikom rozmołwjał.

Što je Wam lěto 2018 na hudźbnym polu wobradźiło?

M. Weclich: Mój druhi oratorij „Hrodźišćo“. To rěka, zo smy kónc minjeneho lěta tež sadźby za chór dokónčili. Wot kónca januara nětko partitura cyłeje twórby předleži. To bě wulki čwak dźěła. Teksty za oratorij spisała je Madlena Nasticcyna, dohromady pjatnaće spěwow. Wone wopisuja pućowanje Słowjanow před 1300 lětami.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Serbski hudźbutwórc rady ze a za wšě generacije dźěła.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND