Zajimawe poskitki za wopytowarjow tež jutry

pjatk, 12. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Michaela Mošowa, Hanka Budarjowa a sobudźěłaćerka SKI Jacqueline Bjeńšec (wotlěwa)  Foto: Alfons Wićaz Michaela Mošowa, Hanka Budarjowa a sobudźěłaćerka SKI Jacqueline Bjeńšec (wotlěwa) Foto: Alfons Wićaz

Wo nadawkach a wuznamje Serbskeje kulturneje informacije w Budyšinje

Nošer Serbskeje kulturneje informacije w Budyšinje je Załožba za serbski lud. SKI wopytowarjow wo stawiznach, žiwjenju a kulturje Serbow informuje. A što wšitko poskićuje, kotre wusta­jeńcy a eksponaty wopytowarjam spřistupnja, wo tym je so Alfons Wićaz ze zamołwitej za SKI, wotrjadnicu a za­stupjerku direktora załožby Michaelu ­Mošowej, a ze zamołwitej za marketing Hanku Budarjowej rozmołwjał.

Je so SKI dotal jako wažna posrědnica stawiznow a kultury Serbow wopokazała?

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND