Wuměłski nawoda je rejwarjam zbožo

pjatk, 21. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Wuměłski nawod Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor staj Słowak Kornel Kolembus a Ukrainjanka Yuliya Kasyan (prědku w čapawce) přewzałoj.  Foto: Alfons Wićaz Wuměłski nawod Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor staj Słowak Kornel Kolembus a Ukrainjanka Yuliya Kasyan (prědku w čapawce) přewzałoj. Foto: Alfons Wićaz

Słowak Kornel Kolembus přihotuje so z Wudworskim ansamblom na folklorny festiwal

Srjedu popołdnju zetkaja so holcy wulkeje skupiny Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor (SFAW) na farskim dworje w Chrósćicach, zo bychu w Hórnikowym domje probowali. Přihotuja so na Mjezynarodny folklorny festiwal „Łužica“. 23lětny Ambrož Handrik ze Serbskich Pazlic, městopředsyda SFAW, je wšitko přihotował, zo móhli tam holcy a po nich hólcy-rejwarjo zwučować. Zhonju, zo je loni kónc septembra 44lětny słowakski rejwarski pedagoga a bywši rejwar Serbskeho ludoweho ansambla Kornel Kolembus wuměłski nawod Wudworčanow přewzał. Jemu poboku je jeho partnerka, Ukrainjanka Yuliya Kasyan, kotraž je dwanaće lět w SLA jako solistka rejowała.

„Wjeselu so, zo móžu z młodymi rejwarkami a rejwarjemi zwučować. We Wudworskim ansamblu tči dobry potencial. Tam su talenty. Chcu z nich najlěpši amaterski folklorny ansambl Łužicy sčinić“, mi Kornel Kolembus do proby powěda.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND