Nowostka předstaja dźěćacy swět we wobrazach

pjatk, 21. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Swět wokoło nas, LND 2019, 112 stron, wobšěrne barbne ilustracije, kruta wjazba, ISBN 978-3-7420-2526-5, 24,90 € Swět wokoło nas, LND 2019, 112 stron, wobšěrne barbne ilustracije, kruta wjazba, ISBN 978-3-7420-2526-5, 24,90 €

LND je njedawno wobrazowy słownik „Swět wokoło nas“ za słuchopisak BOOKii wudało. Sabina Salowscyna ­je sej dźěćacu knihu z wosebitym poskit­kom za nas wotkryła.

Nowostka na knižnym regalu błyšći so w pisanych barbach a narěči hnydom prawu skupinu: dźěći. Njemało, dokelž so hižo na wobalce wotdaloka mała Leńka kaž tež Tadej a Beno na čitarja směja a na dyrdomdeje wabja. Tak móžu wam přeradźić, zo steji Šołćic swójba w srjedźišću nowowudateho wobrazoweho słownika. Tón měri so na maćernorěčnych runje tak kaž na serbšćinu wuknjacych. Kniha je bjezdwěla za kóždu rěčnu kaž tež za wjacore starobne skupiny myslena. Dajće so překwapić.

Z Leńku, Tadejom a Benom po wšědnym dnju

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk