Njebojće so rěče!

pjatk, 28. februara 2020
artikl hódnoćić
(1 )
Za krótku prozu su sej mjez druhim Justyna Michniuk, Clemens Bobka, Annamaria Hadankec, Patricia Kralec a Jill-Francis Ketlicojc (wotlěwa) myto literarneho wubědźowanja 2019/2020 dobyli.  Foto: SN/Hanka Šěnec Za krótku prozu su sej mjez druhim Justyna Michniuk, Clemens Bobka, Annamaria Hadankec, Patricia Kralec a Jill-Francis Ketlicojc (wotlěwa) myto literarneho wubědźowanja 2019/2020 dobyli. Foto: SN/Hanka Šěnec

22. literarne wubědźowanje Załožby za serbski lud a LND

Bjez kófrow

Clemens Bobka

Měrne hromjenje kolijow pjelni so z přeco penetrantnišim šćerčenjom. Nakładny ćah praska přez dwórnišćo. Njeličomne zdónki smala nimo mučneho mjezwoča, wóz za wozom. Mócny přewěw křiwy rjap zlochka třase – steji tam kaž do róžka pójsnjena marioneta.

Hlada do ćmy. Sćin jeho čapki chowa zapad­njenej woči před zymnej neonowej swěcu. Fałdy na čole su hłuboke, křiwe brózdy. Mjez ćeńkimaj hubomaj ­dymi so napoł wotpalena cigareta. Jeho poslednja.

Zady njeho chwata třepotaca młoda ­žona přez peron. Krejčerwjene cyby wisaja jej po horbatym chribjeće. Z dołhimi nochćemi sej nerwoznje nadkoleno drapajo so w rozdrětych toflach do ćoplišeje čakarnje kopoli.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Wo nowy rekord staroby postara so po zdaću wosomlětny Beno Baier z Pančic-Kukowa. Jemu je Jan Budar wosebite myto literarneho wubědźowanja spožčił.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk