Jěchanske turněry amaterow zaso přewjeduja

póndźela, 06. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Jakub Bobka wosta ze swojej kobłu Lillyfee F při skakanju bjez zmylka. Dwójka Jakub Bobka/Lillyfee F wobsadźi na kóncu štwórte městno.  Foto: Jakub Bobka Jakub Bobka wosta ze swojej kobłu Lillyfee F při skakanju bjez zmylka. Dwójka Jakub Bobka/Lillyfee F wobsadźi na kóncu štwórte městno. Foto: Jakub Bobka

Start do zeleneje sezony lětsa pozdźišo hač hewak

Hižo před tydźenjemi běchu w jěchanskim sporće zaso prěnje turněry přewjedli, ale jeno za profijow a powołanskich jěcharjow. Wot minjeneho tydźenja su nětko zaso prěnje wubědźowanja za amaterow w Sakskej wupisane.

Tež dorost serbskich mnohostronskich jěcharjow je z konkurencu mocy měrił. Jakub a Marija Bobkec běštaj na přikład w Seelitzu pola Rochlitza, hdźež wotmě so turněr w mnohostronskim jěchanju. Jakub startowaše ze swojim młodym konjom w pruwowanju za hišće njena­zhonite konje. Kobła je bjez skakanskich zmylkow pruwowanje zakón­čiła a tak prěnje pozitiwne nazhonjenja zběrała. Marija wobdźěli so na pruwowanju za młodych jěcharjow. Z konjom Carlosom bě wona tohorunja bjez zmylka po puću a doby samo myto. Sotře Franciska a Felicitas Bobkec běštej na skakanskim a jěchanskim turněrje w Kulowje a běštej tam wuspěšnej na skakanjach wšelakich klasow. Konstantny trening za čas koronapandemije bě so wudanił.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND