Swoboda pisacych a serbskosć jemu nadal wažnej

pjatk, 24. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Dźensa swjeći publicist a spisowaćel, wjelelětny zastupowacy šefredaktor Serbskich Nowin a organizator Zwjazka serbskich wuměłcow Alfons Wićaz 75ćiny.  Foto: SN/Hanka Šěnec Dźensa swjeći publicist a spisowaćel, wjelelětny zastupowacy šefredaktor Serbskich Nowin a organizator Zwjazka serbskich wuměłcow Alfons Wićaz 75ćiny. Foto: SN/Hanka Šěnec

Přećeljo, kolegojo a towaršojo gratuluja žurnalistej, publicistej a čłonej Zwjazka serbskich wuměłcow Alfonsej Wićazej

Alfons Wićaz organizowaše z pomocu tehdyšeho wulkopósłanca Ruskeje federacije Wladimira Michajlowiča Grinina (napr.) za Zwjazk serbskich wuměłcow w meji 2013 w Moskwje Dny serbskeje kultury, kotrež su so w nowembrje samsneho lěta w Berlinskim pósłanstwje Ruskeje federacije wuspěšnje zakónčili. 15. apryla 2016 je w Berlinskim pósłan­stwje wjace hač 400 Serbow, Němcow a Rusow dožiwiło prapremjeru Stalingradskeje sinfonije serbskeho komponista Hinca Roja. Foto: SN/Maćij Bulank

Alfons Wićaz organizowaše z pomocu tehdyšeho wulkopósłanca Ruskeje federacije Wladimira Michajlowiča Grinina (napr.) za Zwjazk serbskich wuměłcow w meji 2013 w Moskwje Dny serbskeje kultury, kotrež su so w nowembrje samsneho lěta w Berlinskim pósłanstwje Ruskeje federacije wuspěšnje zakónčili. 15. apryla 2016 je w samsnym domje wjace hač 400 Serbow, Němcow a Rusow dožiwiło prapremjeru Stalingradskeje sinfonije serbskeho komponista Hinca Roja.

Foto: SN/Maćij Bulank

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND