Humboldtowy forum – nowa atrakcija Berlina

pjatk, 16. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Humboldtowy forum je nětko nowe kulturnišćo Berlina a zdobom městno němskich stawiznow. W pozadku steji twarjenje statneje rady NDR z balkonom Berlinskeho hrodu, z kotrehož bě Karl Liebknecht 1918 radnu republiku wozjewił. Humboldtowy forum je nětko nowe kulturnišćo Berlina a zdobom městno němskich stawiznow. W pozadku steji twarjenje statneje rady NDR z balkonom Berlinskeho hrodu, z kotrehož bě Karl Liebknecht 1918 radnu republiku wozjewił.

Wuznamne twarjenje za měnjate stawizny Němskeje loni w zwjazkowej stolicy wotewrěli

Swobodnje po Schilleru, kiž je Spartačanam pomnik stajił, móhło dźensa rěkać: „Pućowarjo, přińdźeš-li do Berlina, maš Humboldtowy forum wopytać.“ Wšojedne, kak bliskej ći wuměłstwo a kultura stej, nowy symbol stolicy, česćowacy sławneju wučencow Alexandera a Wilhelma von Humboldta, dyrbiš prosće zeznać. Zamylace jenož je, hač maš jón Berlinski hród abo Humboldtowy forum mjenować. Humboldtowy forum (HF) je oficialne pomjenowanje, hačrunjež móžeš ze zapřijećom „hród“ wjace započeć. Zo bych to zwoprědka prajił, w nowym kulturnišću čakaja hnydom wjacore muzeje, někotražkuli wustajeńca a impozantne, po rozbuchnjenju stareho měšćanskeho hrodu 1950 zachowane skulptury na swojich wobdźiwarjow. Najmoderniša muzejowa technika z wjele awdiowizuelnej rafinesu a wšudźe barbna mnohotnosć zawosta­jatej trajne zaćišće. Njejsu to jenož dorosćeni, kotřiž započinaja so tule dźiwać a wo stawiznach rozmyslować, ale tež dźěći so njewostudźa. Přewulki je poskitk načasneje, kubłanskeje zabawy.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Na městnje rozbuchnjeneho Berlinskeho hrodu natwarjeny Palast republiki su po přewróće spotorhali a tam znowa hród natwarili. Foto: Helmut Schippel
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND