Om mani padme hum – magija Tibeta so jenož w mantrach njepokazuje

pjatk, 16. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Tež w Šwicarskej móžeš nabožinski duch a atmosferu Tibeta nadeńć, a to w buddhistiskim klóštrje „Tibet-Institut Rikon“, kotryž leži w lěsu nad wsu Rikon w kantonje Zürich. Foto: prof. Wink Tež w Šwicarskej móžeš nabožinski duch a atmosferu Tibeta nadeńć, a to w buddhistiskim klóštrje „Tibet-Institut Rikon“, kotryž leži w lěsu nad wsu Rikon w kantonje Zürich. Foto: prof. Wink

W tutej kolum­nje powěda šěsć redakciji SN znatych mjezy­narodnych awtorow, wotměnjacy so pod pseudonymom „prof. Wink“, jónu wob měsac wo swojich­ nazhonjenjach a do­žiwjenjach we wobłuku zetkanja kulturow, identitow, rěčow a narodnych­ mjeńšin.

Profesor Wink je so hižo wot časa swojich šulskich a studentskich lět za Tibet a Tibećanow zajimował. Wězo bě tónle zajim kusk zwjeršny, wobwliwowany mjez druhim přez mystiske stawiznički wo lamach a jich njewšědnych kmanosćach a sylnjeny tež přez njelóšt nastupajo namócne chinske wobknježenje kónčiny. Najebać skerje nachwilne a připadne kontakty z tibet­skej tematiku pak njeje jeho zajim wo kraj a lud na himalajaskej „třěše swěta“ ženje cyle popušćił. Hižo w srěnjej starobje dojědźe wón spočatk 1990tych lět na wróćopuću z konferency w Freiburgu na kóncu dnja tež do Züricha. Wottam měješe so hakle nazajtra wječor z busom do ródneho kraja nawróćić.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND