Pohladnjenjedo hłubin začućow

pjatk, 18. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )
„Bjenatčanski karnewal“ rěka wobraz, kotryž je Božena Nawka-Kunysz 1994 molowała (akryl na płatnje, 40 x30 centimetrow). Tomaš Nawka „Bjenatčanski karnewal“ rěka wobraz, kotryž je Božena Nawka-Kunysz 1994 molowała (akryl na płatnje, 40 x30 centimetrow). Tomaš Nawka

K 75. posmjertnym narodninam Boženy Nawka-Kunysz

Njedźelu, 20. junija, wopominamy 75. posmjertne narodniny serbskeje molerki, ilustratorki a grafikarki Boženy Nawka-Kunysz. Wona je bohužel hižo 54-lětna na sćěhi ćežkeje njewuhojomneje chorosće w Berlinje zemrěła a je w Budyšinje na Mikławšku pochowana. Štó drje ze šulerjow a gymnaziastow ju znaje? Hižo dlěši čas přemysluju, na kotre wašnje móhli młodostnym po digitalnym puću spřistupnić žiwjenjoběhi našich molerjow, hudźbnikow, literatow. Snano so serbska kapała jónu zwaži we widejoklipje w pozadku mólby, grafiki abo citaty spisowaćelow pokazać? My Serbja mamy nadměru wjele wusahowacych kulturnych a narodnych prócowarjow w přirunanju z procentualnym podźělom wulkich ludow. Bjezdwěla słušeja woni k našim stawiznam a zamóža narodnu hordosć budźić.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Božena Nawka Kunysz w lěće 1968, jako studowaše w Katowicach/Krakowje Foto: priwatne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND