Kak widźomnichcemy być?

pjatk, 16. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Młoda pólsko-němska spisowaćelka Emilia Smechowski spisa lěta 2017 knihu „Wir Strebermigranten“. W nowostce „Rückkehr nach Polen“ podawa so wona na slědy do kraja swojeho dźěćatstwa. We wobłuku lětušich Literarnych dnjow nad Nysu je awtorka 12. junija z wobeju knihow čitała. SN/Hanka Šěnec Młoda pólsko-němska spisowaćelka Emilia Smechowski spisa lěta 2017 knihu „Wir Strebermigranten“. W nowostce „Rückkehr nach Polen“ podawa so wona na slědy do kraja swojeho dźěćatstwa. We wobłuku lětušich Literarnych dnjow nad Nysu je awtorka 12. junija z wobeju knihow čitała. SN/Hanka Šěnec

Někotre mysle tež ze serbskeho wida wo knize Emilije Smechowski „Wir Strebermigranten“(„My, super imigranci“)

We wobłuku swojeho masterskeho dźěła zaběram so z literaturu pólskich spisowaćelow, kotřiž su do Němskeje wotpućowali. Zajim leži při tym na načasnych twórbach. Wašnje pisanja a wobchad ­z identitu stej centralnej dypkaj rozestajenjow.

Zakład přepytowanjow twori debitowa kniha „Wir Strebermigranten“ Emilije Smechowski. Na esejistiske wašnje powěda žurnalistka, kotraž dźěła dźensa za najwjetši němski tydźenik Die Zeit, kak je 1988 w starobje pjeć lět ze sotru a staršimaj z Pólskeje do Němskeje přišła. Lěta 1981 ze stron komunistiskeho režima wuwołany wójnski staw, kotryž traješe dwě lěće, ale předewšěm hospodarska kriza a njespokojace žiwjenske wuměnjenja běchu rozsudej staršeju polěkowali. Tak dyrbješe so młoda Emilia zahe ze swojej domiznu, kašubskim městom Wejherowo, kotrež leži blisko Gdańska, rozžohnować.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND