Pisaše a wozjewješe bjez přestawki

pjatk, 17. septembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Składnostnje dwustotych narodnin počesćichu Jana Bohuwěra Mučinka tydźenja při jeho rowje w Zemicach-Tumicach mjez druhim prof. Dietrich Šołta, předsydka Maćicy Serbskeje dr. Anja Pohončowa, wjesnjanosta Zemic-Tumic Jens Glowienka (CDU), čestny měšćan Zemic-Tumic Jörg Nadolny, Maćicar Jurij Łušćanski, bywša měšćanostka Zemic-Tumic Gisela Pallas a  Marie-Luise Jäckel (wotlěwa), kotraž dźensa Mučinkowy row hlada. „Je mi to wulka česć. Hižo přez generacije so jako přiwuzni wo to staramy, zo row porjadny wupada“, wona rjekny. Nimo Maćicy Serbskeje a gmejny je tež tamniše towarstwo pčołarjow Mučinka z kwěćelom počesćiło.  Foto: Anja Pohončowa Składnostnje dwustotych narodnin počesćichu Jana Bohuwěra Mučinka tydźenja při jeho rowje w Zemicach-Tumicach mjez druhim prof. Dietrich Šołta, předsydka Maćicy Serbskeje dr. Anja Pohončowa, wjesnjanosta Zemic-Tumic Jens Glowienka (CDU), čestny měšćan Zemic-Tumic Jörg Nadolny, Maćicar Jurij Łušćanski, bywša měšćanostka Zemic-Tumic Gisela Pallas a Marie-Luise Jäckel (wotlěwa), kotraž dźensa Mučinkowy row hlada. „Je mi to wulka česć. Hižo přez generacije so jako přiwuzni wo to staramy, zo row porjadny wupada“, wona rjekny. Nimo Maćicy Serbskeje a gmejny je tež tamniše towarstwo pčołarjow Mučinka z kwěćelom počesćiło. Foto: Anja Pohončowa

Wučer, pčołar, narodny prócowar Jan Bohuwěr Mučink

Swójbje serbskeho hladarja pućow w Njechanju (Nechen) pola Lubija narodźi so 12. požnjenca 1821 prěnje dźěćo, kotrež dachu wukřćić na mjeno Jan Bohuwěr. Bě to dramatiski čas, w kotrymž bě hólc na swět přišoł: čas přełama, čas wójny mjez mocami, kiž so po dobyću nad Napoleonom 1813 na němski narodny stat nadźijachu a tajkich, kotrež chcychu to stare zdźeržeć. Wójna wuliwaše so 1848/1849 w rewoluciji, wona pak swój cil njedocpě. Demokratija bu pobita, w Drježdźanach započatk meje 1849, ale tež w tamnych němskich statach.

Srjedź 19. lětstotka bě pak tež čas industrijneje rewolucije, kotraž njeje so zadźeržeć dała. W lěće 1835 běchu so Drježdźany a Berlin přez železnicu zwjazali, w samsnym času jědźechu prěnje parołódźe po Łobju. Jědnaće lět pozdźišo hižo wjedźeše železniska čara z Drježdźan přez Biskopicy hač do Budyšina a krótko po tym hač do Zhorjelca a Wrócławja. Hornja Łužica bu swětej wotewrjena. Traješe-li jězba z Drježdźan do Budyšina z konjacym zapřahom dotal cyły dźeń, trjebaše ćah jenož hišće hodźinu a 44 mjeńšin.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Jan Bohuwěr Mučink narodźi so 12. septembra 1821 w Njechanju a zemrě 24. januara 1904 w Zemicach. Foto: Serbski kulturny archiw
dalši wobraz (2) „Kwalba šulje“, „Pjelne dźjećo“ z rukopisa „Šulske spěwy, přełožene wot Jana Bohuwěra Mučinka w lětach 1845 do 50“ Serbski kulturny archiw
dalši wobraz (3) Tež w němskej rěči je Jan Bohuwěr Mučink basnił, kaž zběrka z lěta 1898 pokazuje. Jörg Nadolny
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND