Na pohrjebnišću wjele zhoniš

pjatk, 18. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Jeli něchtó na prof. Winku dwěluje: Tu je dopokaz, zo wón eksistuje, znajmjeńša jeho mjeno.  Foto: prof. Wink Jeli něchtó na prof. Winku dwěluje: Tu je dopokaz, zo wón eksistuje, znajmjeńša jeho mjeno. Foto: prof. Wink

W tutej kolum­nje powěda šěsć redakciji SN znatych mjezy­narodnych awtorow, wotměnjacych so pod pseudonymom „prof. Wink“, jónu wob měsac wo swojich­ nazhonjenjach a do­žiwjenjach we wobłuku zetkanja kulturow, identitow, rěčow a narodnych­ mjeńšin.

Za čas korony so prof. Wink rady na bliskim pohrjebnišću w parku wuchodźuje. Nic morbidneje fascinacije dla, ale dokelž je to městno pokoja a měra. Pohrjebnišćo bě jedne z wulkich měšćanskich, hdźež buchu ludźo wot 19. lětstotka pochowani, wot 1960tych lět pak hižo nic. Město toho su jón takrjec přirodźe wróćili (z tróšku čłowjeskej podpěru). Je tam syła štomow a kerkow a kwětkow wotpowědnje počasej, njebjesa to za ptački (škrě­kawy, sroki a wšehowšudźomne hołbiki) a wjewjerčki, chowace swoje worjechi.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND