Kwalitu serbskeho dźiwadła wobswědčili

pjatk, 18. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Na dnju naroda Annemarje Kreidl 15. awgusta 1918 w Hórčanskim Šěrcec domje zdawa so wjesny serbski swět hišće w porjadku być, a wjeselo přichodneje adoptiwneje maćerje Marje (Anna-Marija Brankačkec, srjedźa) je wulke.  Foto: SN/Hanka Šěnec Na dnju naroda Annemarje Kreidl 15. awgusta 1918 w Hórčanskim Šěrcec domje zdawa so wjesny serbski swět hišće w porjadku być, a wjeselo přichodneje adoptiwneje maćerje Marje (Anna-Marija Brankačkec, srjedźa) je wulke. Foto: SN/Hanka Šěnec

Inscenacija „Šěrcec Hanka“ ma wulki narok na přichod

To prěnje, štož mi do mysli přińdźe, zhladuju-li na prapremjeru inscenacije „Hanka Šěrcec“ w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle, je ćišina. Napjata bě ćišina na dospołnje wupředatej žurli Budyskeho NSLDź. Ani słowa njebě wjac słyšeć, jako so swěca skónčnje hasny. Ćišina pokaza na to, kak napjeće ludźo na to čakachu, štož bě awtorka-režiserka Esther Undisz wupjekła. Slubješe to być wulkotna inscenacija po motiwach nowele, kotraž drje je wjetšinje Serbow znata. Wosoba, wo kotrejž činohra jedna, pak je, wažu sebi twjerdźić, wšěm Serbowkam a Serbam znata: Hana Šěrcec z Hórkow. W Kochowej noweli mjenuje so wona hišće „židowka Hana“. Wot toho pak su so zamołwići dźiwadła cyle jasnje distancowali, kaž wuzběhny to Madleńka Šołćic w swojich zawodnych słowach. Widźu to jako krok do praweho směra, hdyž počinaja Serbja kritisce ze swojim kulturnym namrěwstwom wobchadźeć, dopó­znawši, zo je stigmatizacija w titulu Kochoweje twórby inakceptabelna.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND