Wo wuwiću čłowjeka wot dźěćatstwa hač k dorosćenemu

pjatk, 18. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Bosniska spisowaćelka Lejla Kalamujić je so 1980 w Sarajewje narodźiła, hdźež wona tež dźensa bydli.  Foto: nakładnistwo eta; Dženat Dreković Bosniska spisowaćelka Lejla Kalamujić je so 1980 w Sarajewje narodźiła, hdźež wona tež dźensa bydli. Foto: nakładnistwo eta; Dženat Dreković

Južnosłowjanska literatura je połna přikładow za powědanski žanr „Coming of age“. To rěka, zo powědaja wo adolescency, pózdnim wotrězku młodosće. W literarnych stawiznach bě cen­tralna tema tajkich naratiwow přewažnje wopisowanje wuwića młodostneho k idealnemu dorosćenemu staćanej, dźěłaćerjej a přikładnemu mandźelskemu. W přitomnosći je so fokus literatury, ale tež dalšich medijow, kaž na přikład telewiznych serijow abo filmow, rozšěrił. Hustodosć přisłušeja protagonisća a protagonistki k wjace hač jednej kulturje (pak migracije dla, abo dokelž přisłušeja mjeńšinam abo subkulturam), dyrbja ­so diskriminaciji na wšelakich polach spjećować a maja za sebje, ale tež w swojich swójbnych a towaršnostnych kruhach wujednać, što konkretnje w jich žiwjenju rěka stać so z dorosćenym abo dorosćenej.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Roman je lěta 2015 pod titulom „Zovite me Esteban“ w Sarajewje wušoł. nakładnistwo eta
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND