Chce wšitkich do pytanja idejow zapřijeć

pjatk, 19. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Intendant Serbskeho ludoweho ansambla Tomas Kreibich-Nawka w swojej Budyskej dźěłarni  Foto: Alfons Wićaz Intendant Serbskeho ludoweho ansambla Tomas Kreibich-Nawka w swojej Budyskej dźěłarni Foto: Alfons Wićaz

Wopyt pola intendanta Serbskeho ludoweho ansambla w Budyšinje

Na dworje Serbskeho ludoweho ansambla do lětneje přestawki hišće pilnje dźěłaja. Rjemjeslnicy su při plestrowanju. Bórze budu dźěła zdokonjane, a dwór serbskeje wuměłstwoweje institucije změje z mjeztym hižo natwarjenym wulkim nowym škleńčanym domom z baletnej a chórowej žurlu rjany powabny napohlad. Dnja 9. oktobra budźe tutón dom za ludnosć zjawnje wotewrjeny. Potom změje kóždy zajimc składnosć, sej přetwar a nowotwar wobhladać a jón wobdźiwać. Scyła w domje SLA, hdyž do njeho zastupiš, za renowěrowanjom wonja. Sćěny błyšća so přez jasnu běłu barbu. Maš zaćišć, jako by do domu zaćahnył čerstwy duch a kruta ­wola za po­spyty, profil wuměłstwoweho ansambla wočerstwić, ponowić, z no­wymi idejemi serbsku kulturu we Łužicy a zwonka ­njeje zjawnosći prezentować.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND