Čorna serija doma dale šła

wutora, 25. oktobera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Po ćežkim zranjenju spočatk julija w Čěskej we wobłuku sportoweje wuměny je so Sokoł Antonius Wałda (nalěwo, Ralbicy) njedawno zaso na hrajnišćo wróćił, zo by Delanske mustwo z pincy wokrjesneje wyšeje ligi wjedł.  Foto: Konstantin Hrjehor Po ćežkim zranjenju spočatk julija w Čěskej we wobłuku sportoweje wuměny je so Sokoł Antonius Wałda (nalěwo, Ralbicy) njedawno zaso na hrajnišćo wróćił, zo by Delanske mustwo z pincy wokrjesneje wyšeje ligi wjedł. Foto: Konstantin Hrjehor

Sokoł Ralbicy/Hórki – Natwar Němske Pazlicy 1:4 (1:2)

Zestawa Sokoła: Chr. Gloxyn – Rawš, Šewc, Al. Wałda, Schultz, D. Gloxyn, ­Rachel, Matka (46. Domaška), B. Bejma, An. Wałda (67. Šołta), T. Bejma (70. Nuk)

Mustwo Natwara Němske Pazlicy steješe a steji w prěnjej třećinje tabulki wo­krjesneje wyšeje ligi. Po hórkej poražce přećiwo Großröhrsdorfej dyrbjachu so Sokoljo doma mócnje stopnjować, zo njebychu pod kolesa přišli.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND