Tadej Cyž nowy předsyda SJ Chrósćicy

wutora, 13. decembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Nowe předsydstwo SJ Chrósćicy: městopředsyda Krystof Mikławšk, druhi městopředsyda Tomaš Domaška, jednaćel Rico Pohling, prezident Tadej Cyž a pokładnik Simon Žur (wotlěwa).  Foto: Maksimilian Zahrodnik Nowe předsydstwo SJ Chrósćicy: městopředsyda Krystof Mikławšk, druhi městopředsyda Tomaš Domaška, jednaćel Rico Pohling, prezident Tadej Cyž a pokładnik Simon Žur (wotlěwa). Foto: Maksimilian Zahrodnik

Na hłownej a wólbnej zhromadźiznje SJ Chrósćicy je prezident Jurij Kokla přitomnych čłonow powitał a so wšěm za jich prócu a čestnohamtske dźěło w běhu lěta na dobro sportoweje jednotki podźakował. Přizamknyštej so rozprawje wo dźěławosći a financach.

Jednaćel Tadej Cyž rozprawješe wo tym, štož bě so w běhu zašłych třoch lět na sportnišću zwoprawdźiło. Tak natwarichu mjez druhim nowu studnju a awtomatisku připrawu za krjepjenje trawnika. Dale kupichu nowy roboter za syćenje trawnika z pomocu spěchowanskich srědkow Chróšćanskeje gmejny. Tuž podźakowa so Tadej Cyž tež přitomnemu wjesnjanosće Markej Klimanej za podpěru a dobre zhromadne dźěło, wšako njebě bjez toho móžno projekty zwoprawdźić. Zwjeselace je, zo je towarstwo dale rostła a wobsteji nětko z něhdźe 165 čłonow a čłonkow. Tohorunja su lětsa hižo třeći króć mjezynarodny turněr młodźinow E a D přewjedli, na kotrymž nastupichu cyłki z pólskeho Namysłowa, Njebjelčic a Chrósćic.

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Nowy prezident SJC Tadej Cyž podźakowa so pola Jurija Kokle za jeho dołholětne dźěło a skutkowanje.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND