Lěto 2022: lěto dwojotow

pjatk, 16. decembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Nažel njeje kóždežkuli dwojenje tak słódne kaž šalce espresa, kajkiž sej prof. Wink w španiskej stolicy prawidłownje popřewa. prof. Wink Nažel njeje kóždežkuli dwojenje tak słódne kaž šalce espresa, kajkiž sej prof. Wink w španiskej stolicy prawidłownje popřewa. prof. Wink

W tutej kolum­nje powěda wosom redakciji SN znatych mjezy­narodnych awtorow, wotměnjacy so pod pseudonymom „prof. Wink“, jónu wob měsac wo swojich nazhonjenjach a dožiwjenjach we wobłuku zetkanja kulturow, identitow, rěčow a narodnych mjeńšin.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND