Handrij Zejler „přećiwnikam postupa“ – stawiznička k basni

pjatk, 16. decembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Dołho wulce njewobkedźbowana baseń „Přećiwnikam postupa“ bu prěni raz pod originalnym titulom „Sswjetła bojaßni Czaß Haczerjo“ wozjewjena ... Dołho wulce njewobkedźbowana baseń „Přećiwnikam postupa“ bu prěni raz pod originalnym titulom „Sswjetła bojaßni Czaß Haczerjo“ wozjewjena ...

Ze sobu „najlěpšim wutworom swobodniskeje lyriki“ problematiku „cyłeje epochi wuměłsce płaćiwje zapopadnył“

Lyriska twórba, zahajaca so ze słowami „Haćiš rěku wodnjo a tež w nocy, ...“ płaći jako jedna z najmarkantnišich basnjow Handrija Zejlerja a swědči wo jeho doprědkarskim zmyslenju. W Zhromadźenych spisach Zejlerja, wudatych wot Lucije Hajnec, dósta wona zaso swoje prěnjotne napismo „Swětłabojazni čashaćerjo“ (ZSZ III, 120). Arnošt Muka bě potencial tuteje basnje prawje spóznał a da jej direktniši, ­towaršnokritiski titl „Přećiwnikam postupa“ (Zejler wužiwaše słowo „postup“ jenož w dramatiskich twórbach za 1., 2., 3., ... wustup). Přiwšěm wosta twórba dołho njewobkedźbowana, hakle po 1953 dósta so do wuběrkow a wučbnicow.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1) ... a to w Tydźenskej nowinje – Serbske powěsće za hornich Łužičanow z 29. julija 1843, kotrejež redaktor bě jeje awtor Handrij Zejler. Franc Šěn
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND