Znowa čitała ... „Ha lećała je módra wróna“ Jurja Kocha

pjatk, 17. měrca 2023
artikl hódnoćić
(0 )
W knize jewjaca so impresija ze Slepoho krótko po politiskej změny. W knize jewjaca so impresija ze Slepoho krótko po politiskej změny.

W serbskej literaturje chowaja so mnohe drohoćinki, na kotrež znowa skedźbnić je trjeba, zo njebychu so pozabyli.

Wotpowědne impulsy chce awtorka

serbskim čitarkam a čitarjam z

rjadom „Znowa čitała“ dawać.

W lěće 1991, před wjace hač třiceći lětami, je wušła Jurja Kochowa kniha „Ha lećała je módra wróna“. Sym ju tehdy, krótko po změnje, jako lektorka přewodźała. Hižo do 1989 běchu mi někotre jadriwe Kochowe eseje, wozjewjene w němskej rěči w antologijach tehdyšeho srjedźoněmskeho nakładnistwa Mitteldeutscher Verlag, napadnyli a wězo tež jeho inspirowaca narěč na poslednim kongresu Spisowaćelskeho zwjazka NDR w lěće 1987, kotruž běch jako manuskript čitać móhła. Nětko namjetowaše Koch serbskemu nakładnistwu, jeho reportaže a esejistiske přinoški jako „Report ze serbskeje Łužicy“ wudać, kaž podtitl potom rěkaše. Hižo tehdy so mi lubješe, zo bě woprawdźe cyła serbska Łužica měnjena.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Wuměłsko-fotografiski portret awtora Jurja Kocha Foto: Thomas Kläber
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND