Wothorjeka do hłubiny a wottam do dalokosće

pjatk, 21. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Wotewrjenje Kita Lorencoweho archiwa w Berlinje je basnik z pomocu tři lěta do jeho smjerće natočeneho wideja takrjec sam zahajił. Foto: Syman Pětr Cyž Wotewrjenje Kita Lorencoweho archiwa w Berlinje je basnik z pomocu tři lěta do jeho smjerće natočeneho wideja takrjec sam zahajił. Foto: Syman Pětr Cyž

Skrótšeny wurězk ze swjedźenskeje narěče składnostnje wotewrjenja Kita Lorencoweho archiwa w Berlinje

Archiw Berlinskeje Akademije wuměłstwow (AdK) je najwuznamniši interdisciplinarny archiw za wuměłstwo a kulturu moderny w němskim rěčnym rumje. Jeho centralny nadawk je, wuměłsce a kulturnostawiznisce wažne archiwy, zběrki a twórby ze wšěch wuměłskich spartow časa po 1900 nabyć, katalogizować a wědomosći kaž tež zajimowanej zjawnosći k dispoziciji stajeć. Z Kita Lorencowym archiwom jako nětko šestym jeničkim awtorej wěnowanym wobchowanišćom pod třěchu akademije je „dospołny wobstatk manuskriptow a korespondency awtora“ w stolicy Němskeje přistupny. Na tym městnje wozjewjamy wurězk ze swjedźenskeje narěče nawodnicy sekcije literatura AdK Kerstin Hensel składnostnje wotewrjenja archiwa 21. měrca.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND