Maćica Serbska budźe Wam stajnje dźakowna

pjatk, 21. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Zdeněk Valenta: Vzájemná korespondence Arnošta Muky a Josipa Milakoviće 1900–1921, Univerzita J. E. Purkyně, 225 stron, Ústí nad Labem 2021 Zdeněk Valenta: Vzájemná korespondence Arnošta Muky a Josipa Milakoviće 1900–1921, Univerzita J. E. Purkyně, 225 stron, Ústí nad Labem 2021

Arnošta Mukowe listowanje z bosnisko-chorwatskim přećelom Serbow Josipom Milakovićom so wozjewiło

Pedagogiska fakulta Jana Evange­listy Purkynjoweje uniwersity w Ústíju nad Labem je wudała druhu knihu swojeho sobudźěłaćerja Zdeněka Valenty. Prěnička rozjimaše korespondencu Arnošta Muki z Čechom Adolfom Černým, nowostka měri so na Josipa Milakovića (1861–1921). Chorwat narodźi so w Samoborje blisko Zagreba. Njedostudowawši bohosłowstwo sta so z nowinarjom. Lěta 1887 złoži wučerske pruwowanje za měšćanske šule a při­staji so jako pedagog w Bosnje. Basnješe a přełožowaše ze słowjanskich rěčow.

Zajim Juhosłowjana za Serbow bě Adolf Černý we wobłuku wopyta Sara­jewa w nalětniku 1899 zbudźił. Wón spo­srěd­kowa jemu pisomny zwisk k Muce. Wuwiwaca so korespondenca wopřijima 114 publikowanych dopisow a dopisnicow.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Josip Milaković Bosćan Nawka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND