Worklečenjo su dobyćerjo volleyballoweho pokala SGB

štwórtk, 19. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Sedmy volleyballowy turněr wo pokal spěchowanskeho towarstwa Budyskeho Serbskeho gymnazija dobychu wólnočasni volleyballisća Viktorije Worklecy. Widźimy jich při blokowanju w hrě přećiwo ST 1922 Radworjej.  Foto: Měrko Korjeńk Sedmy volleyballowy turněr wo pokal spěchowanskeho towarstwa Budyskeho Serbskeho gymnazija dobychu wólnočasni volleyballisća Viktorije Worklecy. Widźimy jich při blokowanju w hrě přećiwo ST 1922 Radworjej. Foto: Měrko Korjeńk
Po Ralbičanskim volleyballowym turněrje „Witamy nalěćo“ srjedź apryla slědowaše nětko dalše wubědźowanje při wysokim saku, a to wo pokal spěchowanskeho towarstwa Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB). Zwjesela, zo serbscy volleyballisća prawidłownje na šěsć tajkich turněrach wo dypki wojuja. A kaž přeco je wulkotna sportowa atmosfera na hrajnišću a tež pozdźišo při mytowanju zaso rjany wječor zaručiła. Zamołwity za turněr, sportowy wučer SGB Měrko Korjeńk, witaše pjeć cyłkow do sportownje Budyskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma a z wosebitym přikleskom pjeć volleyballistkow. Škoda, zo běchu abiturienća lěta 1996 – dobyćerjo lěta 2012 a 2013 – strowotnych přičin dla wotprajili. Tradicionelnje hraješe kóždy přećiwo kóždemu dwě sadźbje, a to po wosom mjeńšinach. Na kóncu juskachu wólnočasni volleyballisća Viktorije Worklecy, kotřiž běchu prěni raz tónle turněr dobyli. Mustwje ST 1922 Radwor a pedagogojo SGB mějachu z 9:7 samsnu ličbu sadźbow, ale při wuličenju diferency wšěch wuhratych dypkow běchu Radworčenjo ći lěpši. Najmłódši team wječora, šulerjo 11.
wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND