Hrajerjo ze susodneho kraja hižo mnohe lěta wuspěch sobu zaručeja

W 3. dźělu składnostnje 40lětneho wobstaća Chróšćanskeje SJ wěnujemy so našim čěskim sportowcam. Čěscy koparjo wokoło Pavela Runta, Miroslava Sentivana a Petra Králíčeka wostanu mjenujcy najprjedy dale zepěra prěnjeho mustwa. Ze swojimi nazhonjenjemi podadźa so hrajerjo w awgusće do sezony 2021/2022 w sakskej krajnej klasy. Kak je k zawjazkej z čěskimi hrajerjemi dóšło a kak dyrbi so krok hódnoćić, móže nam najlěpje jednaćel a zamołwity za Chróšćansku kopań­cu Tadej Cyž wujasnić. Jeho syn Feliks je so z nim k tematice rozmołwjał a nam sćěhowace wobšěrne fakty podał:

Interview z jednaćelom SJ Chrósćicy Tadejom Cyžom wo čěskich hrajerjach pola SJC

Kak je k tomu dóšło, zo w Chrósćicach hižo­ wjacore lěta hrajerjo ze susodneje Čěskeje za bulom honja?

Tokio (kh/SN). Ricarda Funk je prěnje złoto za Němsku dobyła. 29lětna zawěsći krajej dźensa dopoł­dnja dobyće w slalomje kanuwow (wjace wo tym jutře).

Wěcra je Sideris Tasiadis je na olympiskich hrach třeću medalju za Němsku dobył. 31lětny specialist za wotewrjeny čołm kanadier zawěsći sej bronzu w slalomje z kanuwom. Benjamin Savšek ze Słowjenskeje triumfowaše z jasnym předskokom a je nowy olympiski dobyćer w disciplinje. Lukáš Rohan z Čěskeje bě druhi najspěšniši.

Chróšćenjo Serbski supercup dobyli

póndźela, 26. julija 2021 spisane wot:

W Njebjelčicach so štyri koparske cyłki na turněrje wo pućowanski pokal wubědźowali

Po tym zo dyrbješe woblubowany serbski koparski turněr minjene lěto koronapandemije dla wupadnyć, zetkachu so wčera, njedźelu, mustwa ST 1922 Radwor, SJ Chrósćicy, DJK Sokoł Ralbicy/Hórki a SJ Njebjelčicy na wulkotnje preparowanym Njebjelčanskim trawniku, zo bychu wo pućowanski pokal Serbskeho supercupa wojowali. Minjenu póndźelu bě zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławšk na bičwolejbulowym turněrje Radija Satkula wobaj połfinalej wulosował.

1. połfinale: SJ Njebjelčicy – ST Radwor 1:3

Olympiske lětnje hry w Japanskej zahajene

póndźela, 26. julija 2021 spisane wot:

Tokio (kh/SN). Měrne zynki, japanska tradicija, k tomu party a protesty na dróhach. Ze žiwej a hnujacej ceremoniju před chutnym pozadkom su minjeny pjatk w Tokiju ze zapozdźenjom 364 dnjow 32. olympiske lětnje hry zahajili. Najebać wšitke wobmjezowanja koronapandemije dla je japanski kejžor Naruhito hoberski sportowy swjedźeń wotewrěł. Hladajo na njestabilne połoženje w kraju budźe nětko slědowace 16 wubědźowanskich dnjow z wjac hač 11 000 atletami a 339 rozsudami jězba do njewěstosće.

Dźensniša stacija lětušeje bičwolejbuloweje tury Radija Satkula, kotraž je wobdźělnikam kaž tež přihladowarjam wulki magnet, je dźensa we Worklecach. Zašły tydźeń (hlej wobraz) zličichu w Kulowskej lěsnej kupjeli dwaceći mustwow a něhdźe dwěsćě mło­dostnych. Cyłki zetkaja so wječor napoł šesćich, wot šesćich so potom wubědźuja. Dalše terminy: 02.08. Radwor / 09.08. ­Róžant / 16.08. Konjecy / 23.08. Budyšin / 30.08. Miłoćicy Foto: Konstantin Hrjehor

Awtor dźensa Toni Ryćer

Před runje lětom jewjach so na foće swojeje kolumny prěni raz ze škitnym nahubnikom. Tehdy sej myslach, zo budźe to jónkrótne a w přichodnym přinošku budźe to zaso zwučeny wobrazk­. Běchmy runje w prěnjej žołmje pandemije, a nichtó njeje z tym ličił, zo so korona tak dołho dliji. Nětko so wšelake wobmjezowanja powólnjeja. Tak njetrjebamy na přikład při nakupowanju žadyn škit za hubu a nós. Přičiny tuchwilnych wolóženjow njemóžu sej wuswětlić. Snano dyrbi so ludźom w prózdninskim času něšto skićić, zo bychu po nawróće z tu- a wukrajnych wočerstwjenišćow swój křižik na prawym městnje wolerskeje lisćiny sadźili. Po mojim měnjenju je riziko dalšeje žołmy wotwidźomne, a ludźo su w tym nastupanju přelochkomyslni. Njejsym pak žadyn eksperta na tym polu, čehoždla wěnu­ju so radšo temam, w kotrychž so trochu lěpje wuznawam.

Sport (23.07.21)

pjatk, 23. julija 2021 spisane wot:

Dalši serbski supercup

Sportowa jednotka Njebjelčicy je zajutřišim, njedźelu, w Njebjelčicach hosćićel 4. serb­skeho supercupa, turněra ze štyrjomi serbskimi koparskimi mustwami. Wot 14.30 hodź. budźe prěnje połfinale mjez mustwomaj ST Radworja a SJ Njebjelčic, wot 15.25 hodź. dalše mjez SJ Chrósći­cami a Sokołom Ralbicy/Hórki. Hra wo třeće městno započnje so potom něhdźe w 16.25 hodź., finale wokoło 17.25 hodź. Zastupny pjenjez w Njebjel­čicach žadyn zběrać njebudu, za dźěći změja tam skakanski hród.

Testowe koparske hry

23.07. 18:00 Sokoł Ralbicy/Hórki –

  Hórnikecy (stara garda)

24.07. 13:00 FSV Budissa Budyšin –

  Brjazki-Zły Komorow

24.07. 14:00 SJ Chrósćicy –

  Wojerowski FC

31.07. 17:00 SJ Chrósćicy –

  Sokoł Ralbicy/Hórki

01.08. 14:30 ST Porchow –

  Mały Wosyk/Pančicy II

01.08. 15:00 ST 1922 Radwor –

  FSV Bretnig-Hauswalde

Trjebany ekwipment w poskitku

Łužiske lodohokejowe liški předawaja jutře w tradiciskej rumnosći w Běłowodźanskej lodowej arenje swój ekwipment minjeneje sezony. Wot 11 do 15 hodź. smědźa sej tam zajimcy trjebane bički, smykače, rukajcy a nahłowniki kupić­. Wažne předawarjam hišće je, zo bjeru jenož­ hotowe pjenjezy.

Lětsa zaso Kulow-cup

Tójšto wrotow w testowej hrě

štwórtk, 22. julija 2021 spisane wot:

ST 1922 Radwor –

LSV Hory 1990 4:4 (2:3)

Za domjacych zasadźeni: Tausend, Grenzemann – Reinecke, Šěrak, Schulze, Nuk, Omran, Wjacławk, Hančik, Glück­lich, Paška, Grubert, Hettasch, Seiler, Wróbl, Wowčer

Do přihotowanskeje hry, kotraž bu wčera w Serbskich Nowinach wozjewjena, běchu Radworscy koparjo hižo tydźeń prjedy testowu hru přewjedli. Do Radworja bě mustwo z Horow přijěło. Radworskemu cyłkej je so nowopřichad Mick Grubert z młodźiny přidružił, hewak chce wokrjesny ligist z dotalnym kadrom­ na wuspěch minjeneje sezony nawjazać.

Mustwu z prěnjeje ligi podleželi

štwórtk, 22. julija 2021 spisane wot:

1. FC Union Berlin –

Dynamo Drježdźany 3:0 (2:0)

Zestawa domjacych: Luthe – van Drongelen (46. Jaeckel), Knoche (61. Dehl), Baumgartl (46. Friedrich), Puchacz (46. Gießelmann), Öztunali (46. Haraguchi), Khedira (46. Andrich), Ryerson (46. Wszolek), Ingvartsen (61. Endo), Behrens (61. Sanogo), Voglsammer (61. Abdullahi)

zestawa hosći: Broll – Knipping, Will, Sollbauer, Löwe (58. Stor), Herrmann (65. Akoto), Stark, Schröter (46. Borrello), Mörschel (58. Sohm), Daferner (72. Aidonis), Königsdörffer (33. Vlachodimos)

Z treningom a hru spokojom

srjeda, 21. julija 2021 spisane wot:

ST Hnašecy-Dobruša –

ST 1922 Radwor 3:4 (3:1)

Za hosći zasadźeni: Ch. Šěrak, Tausend – Reinecke, F. Šěrak, Grubert, Seiler, Glück­lich, Pječak, Schöne, Wjacławk, Wróbl, Hančik, Nuk, Dej, Jendrewski, Schulze

Hižo pjatk wječor honješe trenar prěnjeho koparskeho mustwa Sportoweho towarstwa 1922 Radwor Mario Bischof swojich chowancow po lońšej premjerje druhi raz na Budysku wohnjowobornu wěžu horje a zaso dele. Wjacore razy dyrbjachu hrajerjo 126 schodźenkow pře­wi­nyć: hač w sprinće, z jednej abo woběmaj nohomaj wot schodźenka na schodźenk skakajo. To drje bě dračina, na kóncu pak bě kóždy z treningowej jednotku spokojom. Někotři mějachu hišće dny po tym myškoweho kocora.

Dwaj dnjej pozdźišo čakaše na Ra­dworskich koparjow dalši dobry testowy přećiwnik z wokrjesneje wyšeje ligi. Woni nastupichu pola ST Hnašec-Dobruše. Z ćežkimi nohami startowachu hosćo do druheje testoweje hry, prjed hač nastupja njedźelu na 4. serbskim supercupje w Njebjelčicach.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND