Jasne pokalne dobyće docpěli

póndźela, 21. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Manuel Korjeńk (při bulu, Mały Wosyk) měješe w pokalnej hrě z Pětrom Domašku (druhi wotprawa, Sokoł Ralbicy/Hórki) chětro wjele dźěła. Nadběhowar a kapitan Sokoła běše dwójce wuspěšny. Tež sobuhrajer Domaški Antonius Wałda (nalěwo) je jónu trjechił. Foto: Jörg Stephan Manuel Korjeńk (při bulu, Mały Wosyk) měješe w pokalnej hrě z Pětrom Domašku (druhi wotprawa, Sokoł Ralbicy/Hórki) chětro wjele dźěła. Nadběhowar a kapitan Sokoła běše dwójce wuspěšny. Tež sobuhrajer Domaški Antonius Wałda (nalěwo) je jónu trjechił. Foto: Jörg Stephan

SC Mały Wosyk

– Sokoł Ralbicy/Hórki 0:9 (0:5)

Zestawa hosći: Ch. Gloxyn – Matka (60. Rawš), von Köding, Schultz, Šewc, Bjeńš, D. Gloxyn (60. Wałda), Bejma, Korjeńk, Domaška, Kurjat

W dalšim pokalnym kole dyrbjachu koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki k zastupjerjej wokrjesneje klasy, SC Małemu Wosykej. Wot spočatka bě dwě klasy wyše hrajacy cyłk z Delan jasny faworit, štož na hrajnišću tež hnydom pokaza. Byrnjež trawnik chětro dźěraty był, dachu Sokoljo bul přez cyły čas jara derje běžeć. Z krótkimi a dwójnymi přihrawkami so hač k přećiwniskim wrotam předrěchu, před nimi pak husto přezwjeršnje wotzamknychu. Gabriel Kurjat (8.) a Pětr Domaška (11.) pak po tójšto šansach skónčnje trjechištaj. Dalše dobre móžnosće dźěchu wyše abo pódla wrotow. Domjacy hajerjo mějachu jeničku móžnosć přez konter, bul pak dźěše na łatu. Dalše rjane wrota hač k 0:5 do přestawki docpěchu za Sokoł Domaška (31.), Fabian Korjeńk (40.) a Kurjat (41.).

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND