Baumgärtel na mountainbiku zaso prědku

štwórtk, 20. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Lutz Baumgärtel (prědku) a Silvio Hauschild kontrolowaštaj we wubědźowanju masterskich klasow tempo a přećiwnikow  Foto: Michał Nuk Lutz Baumgärtel (prědku) a Silvio Hauschild kontrolowaštaj we wubědźowanju masterskich klasow tempo a přećiwnikow Foto: Michał Nuk

Hižo 39. raz bě Budyske towarstwo přećelow kolesoweho sporta 9. apryla na tra­dicionalne crosscountry-wubědźowanje do Humboldtoweho haja přeprosyło. Lěto wob lěto so tu mountainbikowa sezona zahaja, tak zo móžachu hosćićeljo tež lětsa ze sylnje wobsadźenymi polemi jězdźerjow ličić. Nimo dobreho wjedra je tež wožiwjenje Srjedźoněmskeho crosscountry-cupa tomu polěkowało. A za dźěći a młodostnych klasow U 9 do U 19 poskića so prěni raz z tak mjenowanym Rookies-cupom nowa serija, hdźež móže dorost přez cyłe lěto dypki hromadźić. Dalša nowosć bě krótki sprint po pólnym pućiku horje k sportnišću, kotryž rozsudźeše wo startowym rjedźe w poprawnym wubědźowanju. Dźěći startowachu tu jednotliwje a spytachu čaru pod mócnym přikleskom a pohonjowanjom syły přihladowarjow tak spěšnje kaž móžno zmištrować.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND