Hakle třećina hrow beachvolleyballoweje ligi wotměta

póndźela, 14. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Při rjanym wjedrje wotměwaja duele serbskeje beachvolleyballoweje ligi wo sebje rady w Róžeńće před rjanej kulisu tamnišeje swjatnicy.  Foto: Jurij Bjeńš Při rjanym wjedrje wotměwaja duele serbskeje beachvolleyballoweje ligi wo sebje rady w Róžeńće před rjanej kulisu tamnišeje swjatnicy. Foto: Jurij Bjeńš

Třeća sezona serbskeje beachvolleyballoweje ligi bě so hižo před třomi měsacami započała, dotal pak přewjedźechu hakle 13 wot 36 hrow. Přičiny toho su wšelakore. Spočatnje knježeše špatne wjedro, někotři hrajerjo so zranichu, dowola dla falowaše tohorunja personal, a najčasćišo su so terminy z druhimi sportowymi zarjadowanjemi abo priwatnymi winowatosćemi prěkowali.

W minjenymaj tydźenjomaj pak wotmě so najwjac duelow, tak zo so pomału zajimawa tabulka wukristalizuje. Lětsa wubědźuje so prěni raz tójšto cyłkow wo krónu serbskeje beachvolleyballoweje ligi, wšako su dwójki kwalitatiwnje jara wurunane. Nowe teamy kaž Stani Šewc/Ludwig Eckert, Matej Cyž/Jurij Lipič (zaskoči za zranjeneho Feliksa Cyža), Marcel Rjelka/Stefan Mět/Christin Oppitz a Stefan Wjeńka/Józef Krawc (Křesćan Wjeńka) hraja jara dobry volleyball. Jim přidruža so w lize hižo stari znaći kaž Benedikt Smoła/Jurij Bjeńš, Metod Šołta/Beno Šołta/Stefan Gedik a wěčnje młody Škit Budyšin.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND