Koparjo SGB pojědu do Lipska

póndźela, 30. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Koparjo 9. do 11. lětnika SGB dobychu wuchodosakske regionalne finale w Rakecach a pojědu kónc meje 2018 na kónčne krajne wurisanje do Lipska. Stejo wotprawa su to Paul Schmidt, Ławrjenc Bobka, Felix Jurk, kapitan Dawid Šołta, Feliks Langa, Richard Paška, Jan Kola; klečo wotprawa Franc Matješk, Jakub Bobka, Steve Schröder, Fridtjof Schade, Adrian Mička, wrotar Fabian Kola a Julian Šołta; zady nalěwo sportowy wučer Měrko Korjeńk. Foto: Měrko Korjeńk Koparjo 9. do 11. lětnika SGB dobychu wuchodosakske regionalne finale w Rakecach a pojědu kónc meje 2018 na kónčne krajne wurisanje do Lipska. Stejo wotprawa su to Paul Schmidt, Ławrjenc Bobka, Felix Jurk, kapitan Dawid Šołta, Feliks Langa, Richard Paška, Jan Kola; klečo wotprawa Franc Matješk, Jakub Bobka, Steve Schröder, Fridtjof Schade, Adrian Mička, wrotar Fabian Kola a Julian Šołta; zady nalěwo sportowy wučer Měrko Korjeńk. Foto: Měrko Korjeńk

Wjeselo knježeše mjez šulerjemi-koparjemi 9. do 11. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) w Rakecach. Woni dobychu tam złotu medalju wuchodosakskeho finala we wurisanju „Młodźina trenuje za olympiju“ a pojědu 30. meje 2018 do Lipska na krajne finale.

Z wuběrnym wukonom je 14 šulerjow-koparjow Budyskeho Serbskeho gymnazija krótko do nazymskich prózdnin w Rakecach přeswědčiło a regionalne finale w kopańcy w starobnej skupinje II dobyło. Woni su nětko štwórte hólče mustwo SGB, kotrež docpě sakske finale w tutej sportowej družinje. Dwě slěbornej medali a jedne pjate městno su dotalna wuspěšna bilanca. W Rakecach běchu štyrjo wokrjesni dobyćerjo z wuchodneje Sakskeje pódla, a kóždy hraješe přećiwo kóždemu dwójce 15 mjeńšin.

SGB – Leona Foucaultowy gymnazij Wojerecy 1:1

Wulosowanje chcyše, zo hraještej na spočatku turněra najsylnišej mustwje přećiwo sebi. Wuwiła je so wurunana partija, w kotrejž šulerjo z Wojerec po mócnej třělwje do praweho hornjeho kuta w 14. min. nawjedowachu.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND