Widźał,słyšał, napisał (06.11.17)

póndźela, 06. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

Tadej Cyž

Z wulkimi kročelemi bliži so čas zymskich sportowych družin a wubědźowanjow. Na zymu 2017/2018 su so atleća kaž tež trenarjo přez cyłe lěćo jara dokładnje a akribisce přihotowali. Treningowe lěhwa, optiměrować techniku a wupruwować nowe treningowe metody su jenož někotre móžnosće, so hišće dokładnišo na jednotliwu disciplinu přihotować a so polěpšić.

Wot 9. do 25. februara 2018 wotměja so w Pyeongchangu Olympiske zymske hry. Po lěće 1988 w Seoulu su to druhe olympiske hry w Južnej Koreji. Po poměrnje špatnym wotrěznjenju w Sočiju 2014 z 8 złotymi, 6 slěbornymi a 5 bronzowymi medaljemi chce němske mustwo zaso na podest, štož pak njebudźe lochko. Wšako su wuměnjenja za profijowych sportowcow w druhich krajach wo wjele lěpše a profesionalniše hač tu.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND