Město koncerta film wo rjedźe

štwórtk, 28. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Poprawom by nětko čas za „Wosebity koncert na spočatku lěta“ był, kotryž bě Heidemarja Wiesnerec 1994 do žiwjenja zwołała. Lětsa wšak dyrbješe tónle rjad wupadnyć. Cordula Ratajczakowa je so z pianistku rozmołwjała.

Hdy sće přestała koncerty planować?

H. Wiesnerec: Próstwu, rjad wosebitych koncertow spěchować, sym hižo loni w měrcu stajiła. Wšitko bě planowane, na to pak smy wuwiće pandemije starosćiwje sćěhowali a rozsudźili, zo su koncerty přeriskantne. Tuž sym próstwu Załožbje za serbski lud změniła na spěchowanje dokumentarneho filma wo přihotach koncertow, a wjeselu so, zo je so tónle projekt poradźił.

Kak sće ideju za film zrodźiła?

H. Wiesnerec: Jónu sym w dźiwadle dožiwiła, zo su do předstajenja krótki film wo přihotach inscenacije pokazali, a hakle po tym so hra započa. To je so mi lubiło. Rady chcu publikumej pokazać, kak „Wosebity koncert na spočatku lěta“ přihotujemy. Myslu sej, zo je po 25 lětach tež načasu za tajku dokumentaciju.

Kak daloko sće z filmowej produkciju?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND