Z pomocu widejow wuknyć

štwórtk, 04. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Dźeń a wjace zajimcow sćěhuje You­tube-kanal wučerki Worklečanskeje za­kład­neje šule „Michał Hórnik“ Milen­ki Cyžoweje. Milenka Rječcyna je so z młodej pedagogowku rozmołwjała.

Z kotreje přičiny swoje wuwučowanske wobłuki online stajeće?

M. Cyžowa: Mi je wažne, zo maja moji šulerjo zwisk ke mni, zo mje widźa a zo móžu jim wosebje nowe pismiki a wobsahi posrědkować, a to wšitko w jara krótkej formje. Z pomocu tajkich widejow móža sej wuknjacy kóždeje staro­by přeco zaso wobhladać, što maja wuknyć abo što chcedźa wospjetować. Za šulerjow 1. lětnika je to jara wažne, dokelž sej tam zakłady nadźěłaja.

Waš online-poskitk je w Serbach wosebitosć. Wšako su tajke zjawnje wozjewjene přinoški serbskich wučerjow w nowych medijach rědke. Što Was we Wašim postupowanju skruća a pohonja?

M. Cyžowa: Dóstawam po Whatsapp abo Moodle – platformje, z kotrejž naša šula dźěła – jara pozbudźace reakcije staršich, ale tež šulerjow.

Maće za to přikład?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND