Do imersijeza dorosćenych inwestować

póndźela, 08. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )

1 000 nowych delnjoserbšćinu rěčacych w Delnjej Łužicy hač do lěta 2040, to je wizija iniciatorow projekta „Zorja“. Cordula Ratajczakowa je so ze sobuiniciato­rom Gregorom Kliemom rozmołwjała.

Kak sće ideju projekta zrodźili?

G. Kliem: Projekt SMiLE ameriskeho Smithsonian a Serbskeho instituta, na kotrymž sobu dźěłach, je mje za rěčnu rewitalizaciju sensibilizował. We wobłuku tohole projekta wobdźělištaj so Šar­lota Kušcojc a Maksimilian Hasacki na konferency w Kanadźe. Wonaj nawróći­štaj so z tójšto idejemi a dopóznaćom: Imersija – tež za dorosćenych – je jenički puć za nas w Delnjej Łužicy, dokelž rěč w swójbach hižo dale njedawaja. Z přikładom je nam imersiski program za mohawkšćinu w Kanadźe, z kotrehož iniciatorom smy styki nawjazali. Tam so do­rosćeni w tak mjenowanych rěčnych domach­ dlěši čas do rěče a kultury za­nurjeja. A za tónle swój „job“ woni tež pjenjezy dóstawaja.

Njeje to tróšku dźiwne ludźi za to płaćić, zo woni rěč wuknu a nałožuja?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND