Pomocnicydale trěbni

štwórtk, 18. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Mjez wobydlerjemi Chróšćanskeho Domu swj. Ludmile runje tak kaž mjez dźěćimi Chróšćanskeje pěstowarnje woblubowana je šćežka při Hatkach, hdźež steja wjacore taflički wo serbskich bajach.  Foto: Feliks Haza Mjez wobydlerjemi Chróšćanskeho Domu swj. Ludmile runje tak kaž mjez dźěćimi Chróšćanskeje pěstowarnje woblubowana je šćežka při Hatkach, hdźež steja wjacore taflički wo serbskich bajach. Foto: Feliks Haza

Nawodnistwo Chróšćanskeho Domu swj. Ludmile je minjeny tydźeń wo pomoc prosyło, dokelž pytachu dobrowólnikow, kotřiž bychu pomhali wopytowarjow na koronawirus testować. ­Wo pozadkach toho a wo tym, kotry wothłós su žnjeli, je so Marian Wjeńka z nawodnicu hladarnje Móniku ­Wenclowej rozmołwjał.

Čehodla sće poprawom pomocnikow za testowanje pytali?

M. Wenclowa: Mamy wokomiknje studentku mediciny, kotraž hač do kónca měrca testy w našim domje přewjeduje. Wona pak nětko swój wukubłanski puć dale kroči. Přiwšěm dyrbimy ludźi, kotřiž swojich přiwuznych wopytaja, wobstajnje testować. Z našim personalom pak tele dźěło lědma zmištrujemy. Tohodla trjebamy nuznje pomoc.

Koho za to dokładnje pytaće?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND