Energija Choćebuz so wo njewšědny rekord postarała

srjeda, 21. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Na 28. hrajnym dnju 6. apryla 2001 w zwjazkowej koparskej lize hraješe FC Energija Choćebuz přećiwo VfL Wolfsburgej. W startowej formaciji FCE nastupichu prěni raz w stawiznach jenož wukrajni koparjo. SN Na 28. hrajnym dnju 6. apryla 2001 w zwjazkowej koparskej lize hraješe FC Energija Choćebuz přećiwo VfL Wolfsburgej. W startowej formaciji FCE nastupichu prěni raz w stawiznach jenož wukrajni koparjo. SN

FC Energija Choćebuz je koparske towarstwo, kotrež móže na swoje dotalne wuspě­chi horde być. Je pak tež zjednoćenstwo z wosebitosćemi, kaž to personalna statistika pokazuje. Dohromady je pola Delnjołužičanow dotal 525 hra­je­rjow zrěčenje dóstało. Mjez nimi bě nima­le kóždy třeći z wukraja. Tak no­šachu koparjo z 45 krajow dotal trikot FC Energije.

Jako so sezona 2000/2001 nachileše (to hraješe Energija prěni raz w zwjazkowej lize), postarachu so Łužičenjo samo wo wěčny rekord. Trenar Eduard Geyer nastaji tehdy prěni raz w stawiznach elitoweje ligi Němskeje jědnaće wukrajnych koparjow w startowej formaciji na hrajnišćo, a to přećiwo VfL Wolfsburgej. Pola Choćebužanow běše to zwučeny wobraz, zwonkastejacy pak zhladowachu skerje skeptisce na wuwiće Energije.

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Andrzej Kobylański Foto: Georg Zielonkowski
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND