Tež holcy-koparki trenuja

štwórtk, 22. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )
W prózdninskim tydźenju po jutrach su w Biskopicach trening za koparski dorost přewjedli. W kooperaciji z Biskopičanskim KT 08 je tam koparska šula VFL Wolfsburg tak mjenowany jutrowny camp poskićiła. Koronapandemije dla njebě bohužel cyłodnjowski trening dowoleny, tak zo dyrbjachu ličbu wobdźělnikow a wobjim zwučowanskich hodźin redukować. Hólcy kaž holcy nazwučowachu a skrućichu w małych skupinach nowe a znate koparske techniki. Wšitcy mějachu při tym wulke wjeselo, byrnjež wjedro woprawdźe aprylske było. Foto: Johana Wjeselic W prózdninskim tydźenju po jutrach su w Biskopicach trening za koparski dorost přewjedli. W kooperaciji z Biskopičanskim KT 08 je tam koparska šula VFL Wolfsburg tak mjenowany jutrowny camp poskićiła. Koronapandemije dla njebě bohužel cyłodnjowski trening dowoleny, tak zo dyrbjachu ličbu wobdźělnikow a wobjim zwučowanskich hodźin redukować. Hólcy kaž holcy nazwučowachu a skrućichu w małych skupinach nowe a znate koparske techniki. Wšitcy mějachu při tym wulke wjeselo, byrnjež wjedro woprawdźe aprylske było. Foto: Johana Wjeselic
wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND