Claus-Dieter Wollitz wróći so k FC Energiji

wutora, 25. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )
W Choćebuskim awtowym domje je so minjenu srjedu njewšědnje wjele zastupjerjow medijow na nowinarskej konferency wobdźěliło. W Choćebuskim awtowym domje je so minjenu srjedu njewšědnje wjele zastupjerjow medijow na nowinarskej konferency wobdźěliło.

W Choćebuzu dźěłaja hižo wjacore tydźenje na nowonatwarje mustwa

Hižo wjacore tydźenje su wrobliki z łužiskich třěchow fifolili, zo budźe Claus-Dieter Wollitz pječa nowy trenar mustwa FC Energije Choćebuz. Wukubłany koparski wučer bu mjenujcy přeco zaso w delnjołužiskej metropoli a wokolinje widźany. To pak njeměješe ničo z angažementom pola FCE činić. Běchu to bóle priwatne přičiny, kotrež su 55lětneho často do Łužicy na wopyt wjedli. Minjenu srjedu pak dóstachu tukanja nadobo woprawdźitu cyrobu, jako přeprosy FC Energija medijowych zastupjerjow na nowinarsku konferencu. Ta wotmě so w awtowym domje sobustawa prezidija Hagena Ritzkowskeho. Na improwizowanym małym jewišću mějachu swoje městno nowy šeftrenar, sportowy nawoda Maximilian Zimmer a prezident FCE Sebastian Lemke.

Wšo na Wollitza přitrjechiło

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) dalši wobraz (2)
dalši wobraz (3)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk