Pólska kopańca ma ekstraklasu

štwórtk, 03. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Pólska ekstraklasa je najwyša koparska liga w susodnym kraju. W njej hraješe dotal 16 mustwow wo mišterstwo. Wona bu 1927 załožena a wobsteješe wot lěta 1928 do 2005 pod třěchu Pólskeho koparskeho zwjazka (PZPN). Wot 2005 ma zamołwitosć za ligu nowozałožena akcijna towaršnosć Ekstraklasa S.A.

Hrajny modus so w Pólskej wot tych susodnych krajow trochu rozeznawa. Mustwa hraja najprjedy dwójce přećiwo sebi. Po tak mjenowanym zakładnym přechodźe so liga do dweju dźělow rozrjaduje: Najlěpše wosom teamow wu­bědźuje so w mišterskim kole, dalše ­wosom kraje přećiwo zestupej. Za mišterske koło kwalifikowane koparske ­cyłki njemóža so špatnišo zaměstnić hač na wo­sme městno. Na tamnym boku njemóža so teamy w zestupnym kole lěpje hač ­na městno dźewjeć polěpšić. W kónč­nymaj kołomaj nastupja mustwa potom ­jenož jónu přećiwo sebi, tak zo přińdźe kóžde na 37 dypkowych hrow w sezonje.

21. februara 2020 je PZPN wozjewił, zo matej so hrajny modus a ličba mustwow wot sezony 2021/2022 změnić. Město 16 smě w ekstraklasy 18 cyłkow hrać, a to na 34. hrajnych dnjach. Mišterske a zestupne koło w Pólskej hižo njezměja.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk