Lěćny camp DEL 2 we Łužicy

póndźela, 07. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )
André Mücke, kotrenar Łužiskich lodohokejowych liškow, liči kruće z tym, zo so tež dorost z Běłeje Wody na lěćnym campje wobdźěli.  Foto: Thomas Heide André Mücke, kotrenar Łužiskich lodohokejowych liškow, liči kruće z tym, zo so tež dorost z Běłeje Wody na lěćnym campje wobdźěli. Foto: Thomas Heide

W Běłej Wodźe zarjaduja lětsa wot 28. julija do 1. awgusta tak mjenowany „DEL 2 – perspektiwiski camp“. Kóžde lěto přewjeduja tajki­ za młode talenty w hinašim měsće, tónraz w Hornjej Łužicy.

Na nowinarskej konferency wuprajichu so zamołwići Němskeje druheje lodo­hokejoweje ligi (DEL 2) takle: „Lětsa budźe w Běłej Wodźe ligowointerny camp za perspektiwnych hrajerjow přichoda. Je to treningowy a zdobom scoutowy za młode talenty w starobje 15 do 17 lět (lětniki 2004, 2005 a 2006) a słuži wo­sebje spěchowanju młodych lodohokejistow. Pjećdnjowski camp je za wšěch wobdźělnikow darmotny, dokelž DEL 2 kóšty zaruna.

Zwučować budu młodźi hrajerjo z trena­rjemi druheje lodohokejoweje ligi a ze spěchowarjom talentow Mariusom Riedelom. Tež Ernst Höfner, zamołwity za talenty Němskeho lodohokejoweho zwjazka, je čłon coaching-teama. Cyłkownje smě so 48 zajimcow přizjewić a swoje kmanosće pokazać. Wšitcy wobdźělnicy budu z jědźu a napojemi zastarani a dóstanu nóclěh. Wodnjo budu hłownje trenować, wječor poskića jim infor­maciske zarjadowanja.

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Jednaćel Liškow Dirk Rohrbach
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk