Z krótkoprozu ke krótkoprozy

štwórtk, 10. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Ludowe nakładnistwo Domowina přihotuje přichodnu zběrku krótkopowědančkow za čitarjow wot 12 lět a wuhotuje w tym zwisku 26. junija dźěłarničku za awtorki/awtorow. Bosćan Nawka je so­ rozmołwjał z Weroniku Žurowej, za projekt zamoł­witej lektorku LND.

Knjeni Žurowa, na koho je dźěłarnička wusměrjena?

W. Žurowa: Wuhotujemy ju přede­wšěm za awtorow, kotřiž su hižo w do­talnych antologijach zastupjeni byli. Wotpowědne přeprošenja smy mjeztym rozesłali. Zdobom pak jedna so wo poskitk zajimcam, kiž chcedźa so na polu lite­rarneho tworjenja wuspytać, abo kotřiž snano hižo pisaja, ale z kajkejež­kuli tež přeco přičiny takrjec zaćichim skutkuja. Za nich smy wosebitej měst­nje rezer­wowali. Přizjewić měli so hač do 20. junija z mejlku na , při čimž nas wězo zajimu­je, što jich motiwuje so na dźěłarničce wob­dźělić.

Je poskitk na wěstu starobu wjazany?

W. Žurowa: Ně, wjeselimy pak so stajnje nad młodymi, njewotkrytymi ta­len­tami. Wobhladujemy dźěłarničku tež ja­ko­ naprawu, serbski literarny dorost spěchować. Tohodla je poskitk darmotny.

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND