W Budyskim wokrjesu kiwa wolejbulowy jubilej

wutora, 20. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )
W stawiznach němskeho wolejbuloweho sporta wubědźi sej dotal hakle jedne mustwo titul swětoweho mištra. Běchu to hrajerjo NDR, kotřiž dobychu finale přećiwo Bołharskej z 3:2, a to 2. oktobra 1970 w Sofiji. Naprawo widźimy wuspěšneho trenarja Herberta Jentera. z němskeho wolejbuloweho fachoweho časopisa „Volleyball-Magazin“ čisło 10 z lěta 1970 W stawiznach němskeho wolejbuloweho sporta wubědźi sej dotal hakle jedne mustwo titul swětoweho mištra. Běchu to hrajerjo NDR, kotřiž dobychu finale přećiwo Bołharskej z 3:2, a to 2. oktobra 1970 w Sofiji. Naprawo widźimy wuspěšneho trenarja Herberta Jentera. z němskeho wolejbuloweho fachoweho časopisa „Volleyball-Magazin“ čisło 10 z lěta 1970

Před šěsć lětdźesatkami prěnju mjezynarodnu wolejbulowu hru we wokrjesu přewjedli

Před 60 lětami běchu w Budyskim wo­­krjesu prěnju mjezynarodnu hru we wolejbulu přewjedli. Prezidij Němskeho wolejbuloweho sportoweho zwjazka mytowaše wuspěšne dźěło wuwića wolejbula we wokrjesu a wuhotowa mjezynarodnu partiju 31.10.1961 w Korzymje. Budyšin njeměješe w powójnskim času žanu wotpowědnu sportownju k dispoziciji, tak zo dojědźeštej sej narodnej mu­stwje tehdyšeje Němskeje demokratiskeje republiki (NDR) a Čěskosłowakskeje socialistiskeje republiki (ČSSR) do Korzymja. W 15.30 hodź. započa so w kopatej połnej hali partija mjez němskimi wo­lejbuli­sta­mi a b-wubranku susodneho kraja.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND